“Yuchai Motor” generatory 100kVA 20kVA 50kVA 150kVA genset

LETON kuwwaty “uchuchai” generatory kiçi göwrümli, çalt ýylylyk ýaýramagy we ýokary güýji bilen polat plastinka örtükleri kabul edýär.Wolt sazlaýjy, ýokary woltly durnuklaşdyryş takyklygy we kiçi radio päsgelçiligi bilen enjamlaşdyrylan çotgasyz tolgunma tertibi.Mechanokary mehaniki güýji we elektrik güýji bolan aýrylmaz polýus rotoryny kabul edýär.Izolýasiýa derejesi H synpy.
“Uchauçaý” generatorynyň hereketlendirijisi 1951-nji ýylda esaslandyrylan we merkezi Guangxi şäheriniň ululin şäherinde ýerleşýän “Guangxi Yuchai Machinery Group Co. Ltd.”.Esasy maýa we aktiwleri dolandyrmak bilen maýa goýum we maliýeleşdiriş dolandyryş kompaniýasydyr.Onuň umumy eýeçiligi 39,1 milliard ýuana we 20000 töweregi işgäri bolan 30-dan gowrak doly eýeçilik, paýdarlar we paýdarlar jemgyýeti bar.“Yuchai” Hytaýda önümiň doly görnüşleri bolan içki ýangyç hereketlendirijisi.Guangxi, Guangdong, Jiangsu, Anhui, Şandong, Hubei, Siçuan, Çongçin, Liaoning we beýleki ýerlerde senagat bazasy ýerleşýär.


Önümiň jikme-jigi

Parametrler

Haryt bellikleri

“Yuchai Motor” hakda

1951-nji ýylda döredilen “Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd.” (gysgaça “uchauçaý topary”) merkezi Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň ululin şäherinde ýerleşýär.Maýa amallaryna we emläk dolandyryşyna gönükdirilen maýa goýum we maliýeleşdiriş dolandyryş kompaniýasy.Uly döwlet eýeçiligindäki kärhanalar topary hökmünde “uchauçaý” toparynyň 30-dan gowrak doly eýeçiligi, paýnamasy we paýdarlar bölümi bar, umumy baýlygy 41,7 milliard CNY we takmynan 16,000 işgäri.“Yuchai Group” Hytaýda önümleriň doly görnüşi bilen içerki ýangyç hereketlendiriji bazasydyr.Guangxi, Guangdong, Jiangsu, Anhui, Şandong, Hubeý, Siçuan, Çongçin we Liaoning önümçilik bazasy ýerleşýär.Annualyllyk satuw mukdary 40 milliard CNY-dan geçýär we hereketlendirijileriniň satuw mukdary yzly-yzyna bu pudakda birinji orunda durýar.

“Uchaçaý” açyk görnüşli jenset (1)

“Yuchai” açyk görnüşli genset

“Uchaçaý” açyk görnüşli jenset (2)

“Yuchai” açyk görnüşli genset

“Achaçaý” açyk görnüşli jenset (3)

“Yuchai” açyk görnüşli genset

LETON kuwwaty “Yuchai” hereketlendirijisi dizel generator seriýasynyň aýratynlyklary:

1. Pes ses bilen integral krank korpusynyň, yzky dişli kameranyň we nokat çyzygynyň patentlenen tehnologiýasyny kabul ediň.

2. Çygly silindr liner gurluşy, saklamak aňsat.

3. P7100 nebit nasosy, pes inersiýaly we kiçi draýwerli p görnüşli injektor we az ýangyç sarp edilip, Honeywell täze ýokary öndürijilikli güýçlendiriji kabul edilýär.

4. achaçaýyň eýeçiligindäki porşon halkasyny möhürlemek tehnologiýasyny we çalgy ýagynyň sarp edilişini azaltmak üçin klapan ýag möhür tehnologiýasyny kabul ediň.

5. 42CrMo ýasalan polat krank mil ýokary basyşly ýasamak üçin ulanylýar, miliň diametri we filesi ýokary ýygylykly uçgunlara sezewar bolýar, bu ýadawlygyň güýjüni ýokarlandyrýar we könelişýär.

6. Europeanewropa kompaniýalarynyň mehaniki ösüş proseduralaryna berk laýyklykda ygtybarlylygy ösdüriň we tutuş maşynyň abatlaýyş möhleti 12000 sagatdan gowrak.

“Uchaçaý” açyk görnüşli jenset (4)

“Yuchai” açyk görnüşli genset

“Achaçaý” açyk görnüşli jenset (5)

“Yuchai” açyk görnüşli genset

“Achaçaý” açyk görnüşli genset (6)

“Yuchai” açyk görnüşli genset


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Yucuchai ENGINE tarapyndan güýçlendirilen umumy enjamlar (Kuwwat aralygy: 18-1600kW)
  Görnüşi Çykyş güýji Kuurrent Motor modeli Silindr Çalyşmak Ölçegi (mm) Agramy (kg)
  KW KVA (A) No.ok. (L) L * W * H.
  LT18Y 18 22.5 32.4 YC2108D 2 2.2 1700 * 700 * 1000 650
  LT24Y 24 30 43.2 YC2115D 2 2.5 1700 * 700 * 1000 650
  LT30Y 30 37.5 54 YC2115ZD 2 2.1 1700 * 750 * 1000 900
  LT40Y 40 50 72 YC4D60-D21 4 4.2 1800 * 750 * 1200 920
  LT50Y 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 4.2 1800 * 750 * 1200 950
  LT60Y 60 75 108 YC4D90Z-D20 4 4.2 2000 * 800 * 1250 1100
  LT64Y 64 80 115.2 YC4A100Z-D20 4 4.6 2250 * 800 * 1300 1200
  LT90Y 90 112.5 162 YC6B135Z-D20 6 6.9 2250 * 800 * 1300 1300
  LT100Y 100 125 180 YC6B155L-D21 6 6.9 2300 * 800 * 1300 1500
  LT120Y 120 150 216 YC6B180L-D20 6 7.3 2300 * 830 * 1300 1600
  LT132Y 132 165 237.6 YC6A200L-D20 6 7.3 2300 * 830 * 1300 1700
  LT150Y 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 7.3 2400 * 970 * 1500 2100
  LT160Y 160 200 288 YC6G245L-D20 6 7.8 2500 * 970 * 1500 2300
  LT200Y 200 250 360 YC6M350L-D20 6 9.8 3100 * 1050 * 1750 2750
  LT250Y 250 312.5 450 YC6MK420L-D20 6 10.3 3200 * 1150 * 1750 3000
  LT280Y 280 350 504 YC6MK420L-D20 6 10.3 3200 * 1150 * 1750 3000
  LT300Y 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 11.7 3200 * 1200 * 1750 3100
  LT320Y 320 400 576 YC6MJ480L-D20 6 11.7 3200 * 1200 * 1750 3100
  LT360Y 350 437.5 630 YC6T550L-D21 6 16.4 3300 * 1250 * 1850 3500
  LT400Y 400 500 720 YC6T600L-D22 6 16.4 3400 * 1500 * 1970 3900
  LT440Y 440 550 792 YC6T660L-D20 6 16.4 3500 * 1500 * 1970 4000
  LT460Y 460 575 828 YC6T700L-D20 6 16.4 3500 * 1500 * 1950 4000
  LT500Y 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 16.4 3600 * 1600 * 1950 4100
  LT550Y 550 687.5 990 YC6TD840L-D20 6 39.6 3650 * 1600 * 2000 4200
  LT650Y 650 812.5 1170 YC6C1020L-D20 6 39.6 4000 * 1500 * 2100 5500
  LT700Y 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 39.6 4200 * 1650 * 2100 5800
  LT800Y 800 1000 1440 YC6C1220L-D20 6 39.6 4300 * 1750 * 2200 6100
  LT880Y 880 1100 1584 YC6C1320L-D20 6 39.6 5200 * 2150 * 2500 7500
  LT1000Y 1000 1250 1800 YC12VC1680L-D20 12 79.2 5000 * 2000 * 2500 9800
  LT1100Y 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20 12 79.2 5100 * 2080 * 2500 9900
  LT1200Y 1200 1500 2160 YC12VC2070L-D20 12 79.2 5300 * 2080 * 2500 10000
  LT1320Y 1320 1650 2376 YC12VC2070L-D20 12 79.2 5500 * 2180 * 2550 11000
  LT1500Y 1500 1875 2700 YC12VC2270L-D20 12 79.2 5600 * 2280 * 2600 12000
  LT1600Y 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20 12 79.2 5600 * 2280 * 2600 12500

  Bellik:

  1. Tehniki parametrleriň ýokarsynda tizligi 1500RPM, ýygylygy 50HZ, bahalandyrylan naprýa 400eniýe 400 / 230V, güýç faktory 0.8 we 3 fazaly 4 sim.60HZ dizel generatorlary müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä öndürilip bilner.

  2.Alternator müşderiniň isleglerine esaslanýar, Şanhaý MGTATION (maslahat beriň), Wuxi Stamford, Çiangşeng motory, Leroý somer, Şanhaý marafony we beýleki meşhur markalary saýlap bilersiňiz.

  3. aboveokardaky parametrler diňe duýduryş üçin üýtgedilip bilner.
  “Leton power” generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, “Yuchai” hereketlendirijisi tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndürýän OEM.“Leton power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw hyzmaty bölümine eýedir.