Leton güýji hakda

“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.(LETON güýji diýlip atlandyrylýar) bu işi 2001-nji ýyldan başlapdy. Häzirki wagtda LETON kuwwaty 800-den gowrak işgäri bolan halkaralaşdyrylan kompaniýa hökmünde gözleg we gözleg işlerini, alternatiwleri, dwigatelleri, generatorlary we elektrik energiýasy önümlerini öndürmek, marketing etmek bilen meşgullanýar. müşderilere innowasiýa we ýokary netijeli güýç çözgütleri bilen üpjün etmek.LETON elektrik önümleri 90-dan gowrak ýurtda we sebitde gowy tanaldy.Dünýä bazaryndaky LETON güýjüniň ösmegi, durnukly ösüşiň "pes uglerod" ykdysady maksady bilen berk baglanyşykly bolmaly ösüş strategiýasy bilen baglanyşykly.Ylmy barlagdan başlap önümçilige çenli ähli prosesi, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak düşünjesi LETON güýç maşgalasynyň hemişe ýadynda.

LETON elektrik generator toplumlary, kepillendirilen, CE kepillendirilen global ISO9001 ulgamlaryndan eýýäm geçdi.Dünýä ulanyjylarynyň has amatly, has täsirli, has köp energiýa tygşytlaýjy, has durnukly we pes zyňyndy elektrik enjamlaryna elýeterliligini kanagatlandyrýarys.Esasy diri galmak hökmünde kärhananyň hilini talap edýäris, hil gözegçilik ulgamynyň doly toplumy döredildi.Enjamlaryň öndürijiligini barlamak arkaly önümleriň 100% zawodyň hünärli bolmagyny üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde, LETON daşary ýurtly müşderileriň aladalaryny çözmek üçin satuwdan soňky hyzmat ulgamyna önüme uly ähmiýet berýär.LETON güýji elmydama innowasiýanyň geljekki güýje alyp barýandygyna ynanýar!

LETON Galereýalary24

Doly güýç ulgamynyň ajaýyp öndürijisi hökmünde LETON güýji alternatiwleri, dwigatelleri, generator toplumlaryny, päsgelçiliksiz güýji, şkafy we awtomatiki geçiriş wyklýuçatelini öndürmekde özboluşly artykmaçlygyna eýe.Componentshli komponentler ýeke-täk öndürijiden bolup, kooperatiw we rahat işlemek üçin niýetlenendir, şonuň üçin LETON energiýa müşderileri üçin ýokary netijeli, tygşytly we bökdençsiz çözgütler hödürlenip bilner.

1920-650 banner ali