Esasy önümler

“Perkins Genarator” 60HZ

“Leton power Perkins” dizel generatory, özboluşly “Perkins” hereketlendirijisini saýlaýar.“Perkins Motor”, uzak taryhy bolan dünýä belli hereketlendiriji markasy we satuw öndürijisidir.Şu wagta çenli dünýä üçin 8KW-dan 1980KW-a çenli dürli güýç etaplarynyň 15 million generator toplumyny üpjün etdi.Gurçuk hökmünde ...

has giňişleýin gördogry

sessiz generator 150kVA

LETON kuwwaty Pes sesli dizel generator toplumy, pes ses generator toplumynyň ösen tehnologiýasyny ornaşdyrmak we siňdirmek arkaly öndürilen we bazarlar tarapyndan gowy garşy alnan önümleriň täze tapgyrydyr.Bu sessiz generator toplumynda uly kuwwatly esasy ýangyç guýujy enjam bar, sessiz örtük sesden ýasalýar ...

has giňişleýin gördogry

Cummins Generator toplumy 300kW

LETON kuwwaty Cummins dizel generator toplumy (8KVA ~ 3750kva), alternatiw (0.6KVA ~ 30000 kVA) maglumat merkezi, aragatnaşyk, energiýa, magdan, transport, täjirçilik gurluşygy, hassahana, zawod, elektrik bekedi ýaly köp ugurly ýerlerde giňden ulanylýar. lagym arassalaýjy zawod we daşary ýurt görnüşleri ...

has giňişleýin gördogry

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary

LETON kuwwaty Weichai dizel dwigateli häzirki wagtda iň meşhur we hytaý dwigatel markalaryny garşy alýar.Weichai Hytaýda dizel hereketlendirijilerini öndüren we öndüren ilkinji kärhanalardan biridir.70 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar, Weicha topary esasan gury ýer we deňiz hereketlendirijileri öndürýär ...

has giňişleýin gördogry

Öýde 3.5kW ulanyň

Öýde ulanylýan göçme generator Leton kuwwaty oba jaýy, kempir syýahaty, inwertor göçme generator, motosikl kiçijik 4kW 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW dizel generator toplumymyzy we 4kW 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW benzin generatoryny hödürleýär

has giňişleýin gördogry
“Volvo Motor Dizel Generator” toplumy

Leton Genset

“Volvo Motor Dizel Generator” toplumy

“Volvo penta” dizel hereketlendirijisinden

Sessiz Trailer Generator toplumy

Leton Genset

Sessiz Trailer Generator toplumy

Göçürilýän trialer güýç staion generatory

SDEC Motor Generator toplumy

Leton Genset

SDEC Motor Generator toplumy

70 ýyl hereketlendirijini ösdürmek we gözlemek

“Mitsubishi Motor Generator” toplumy

Leton Genset

“Mitsubishi Motor Generator” toplumy

“Mitsubishi Japanese Engine” dizel generatorlary

Çözgütler

Mineral we energiýa

Mineral we energiýa

Leton energiýasy magdan burawlamak we gazyp almak üçin durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär

Mineral we energiýa

Leton energiýasy magdan burawlamak we gazyp almak üçin durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär

Keselhananyň generatory

Leton güýji hassahanany durnukly işlemek we ajaýyp öndürijilik bilen generator toplumlary bilen üpjün edýär

Maglumat merkeziniň generatory

Maglumat merkezi diňe bir kompýuter ulgamyny we beýleki goldaw enjamlaryny däl, eýsem zerur aragatnaşyk aragatnaşygyny, daşky gurşaw gözegçiligi enjamlaryny, gözegçilik enjamlaryny we dürli howpsuzlyk enjamlaryny hem öz içine alýar.

Gurluşyk we in Engineeringenerçilik

Leton güýji gurluşyk we in engineeringenerçilik üçin durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär

Söwda merkeziniň generatory

“Leton power” söwda merkezinde dizel generatoryny durnukly garaşma güýji generatoryny ulanmagy üpjün edýär

Iň soňky habarlar

05-15

Motor generator toplumyny işe girizmezden ozal zerur taýýarlyklar

Dwigatel generator toplumlary ätiýaçlyk güýji üpjün etmek ýa-da dürli pudaklarda we sazlamalarda esasy güýç çeşmesi hökmünde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ýyldyzdan öň ...

Dwigatel generator toplumlary ätiýaçlyk güýji üpjün etmek ýa-da dürli pudaklarda we sazlamalarda esasy güýç çeşmesi hökmünde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ýyldyzdan öň ...

Dizel generator toplumlary dürli pudaklarda we amaly programmalarda ygtybarly we üznüksiz elektrik üpjünçiliginde möhüm rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, wagtynda ...

Häzirki döwürde dizel generatorlary köp pudaklarda aýrylmaz elektrik enjamlaryna öwrüldi.Dizel generatorlary üpjün edip bilerler ...

Dizel generatory, giňden ulanylýan we dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilinýän, köp ulanylýan elektrik öndüriji enjamdyr.Fo ...

1. Kuwwat talaplary Generator satyn alanyňyzda ilki bilen näçeräk güýç gerekdigi göz öňünde tutulmalydyr.Bu köplenç haýsy enjama ýa-da bize bagly ...

Biz näme edýäris?

“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.(LETON güýji diýilýär).R&D önümçiligini, alternatiwlerde, dwigatellerde, generatorlarda we elektrik energiýasy önümlerinde marketingi birleşdiren halkaralaşan kompaniýa hökmünde LETON güýji, müşderilere innowasiýa we ýokary netijeli energiýa çözgütleri bermäge borçlanýar.

  • cer_ce
  • cer_iso
  • cer_sgs