Generator Cummins generator 30kVA 50kVA 125kVA 300kW

LETON güýji Dongfeng Cummins dizel generatorynyň aýratynlyklary
LETON kuwwaty Dongfeng Cummins dizel generatory, generator toplumynyň ulanylyş aýratynlyklaryna we öndürijilik talaplaryna laýyklykda asyl awtoulag dwigateli esasynda ýörite düzülendir.

Esasan üýtgedildi:

 1. Uelangyç ulgamy - ýörite elektron häkim ýokary basyşly ýangyç nasosy, mehaniki häkim ýokary basyşly ýangyç nasosy, ýangyç injektory
 2. Elektrik öndürmek üçin polwi we polwi jaýlary
 3. Alma ulgamy - ýörite super güýçlendiriji, howa süzgüç gurnama
 4. Howa kompressoryny we gidrawlik güýçlendiriji nasosy ýatyryň
 5. Dwigateli dakmak
 6. Kuwwat öndürmek üçin ýörite tizlik datçigi

Önümiň jikme-jigi

Parametrler

Haryt bellikleri

LETON kuwwaty Cummins seriýaly dizel generator toplumy, ulanyjylaryň isleglerine görä işlenip düzülen ýokary derejeli bölümleriň biridir.DCEC tarapyndan öndürilen hereketlendiriji saýlandy.Motor özboluşly Pt (basyş wagty) ýangyç ulgamyny kabul edýär.Dört sorujy görnüşi bar: tebigy emdiriş, super zarýad bermek, aşa güýçli zarýad bermek we iki gezek güýçlendirmek.Lighteňil agramyň, ýokary güýjüň, güýçli torkyň, ýangyjyň az sarp edilmeginiň we ýönekeý hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Aralyk güýji 20 ~ 440kW bolup, öz-özüni goramak funksiýasyna eýedir, awtomatiki generator toplumy bilen hem üpjün edilip bilner.

LETON kuwwaty DCEC dizel gereratorynyň artykmaçlyklaryny jemleýär

Ösen dizaýn we ýokary hilli önümçilik, agyr iş şertlerine uýgunlaşdyrylan, ýokary güýç we agyr ýük astynda ygtybarly işlemek.
Silindr blokynyň we silindr kellesiniň integrasiýa dizaýny motoryň suwdan we ýagdan syzmagynyň öňüni alýar.Bölekler şol bir görnüşdäki hereketlendirijilerden takmynan 40% az we şowsuzlyk derejesi ep-esli azalýar.
Galp polat kamer we krank mil, ýokary güýçli silindr, silindr blokuna zyňylan köp bölek, ýokary berklik, ýokary basyşa garşylyk, gowy ygtybarlylyk we uzak ömri.
Platoda hormat goýulýan lýuks silindrli, nebitiň syzmagynyň öňüni alýan ajaýyp geometrik gurluş, täze porşen halkasyny ýygnamak we nebitiň ýitgisini azaldýan gazly egriji galkan ýaly ösen tehnologiýalar.
Integral galyndylary bolan Holset super güýçlendiriji pes tizlikli jogap we dinamiki öndürijiligi hödürleýär.
Üç basgançakly süzgüç bölejikleriň deňagramly ýaýramagyny üpjün edýär, ýangyç ulgamynyň esasy böleklerini goraýar we hereketlendirijiniň ömrüni ulaldýar.
Elektron dolandyryş ulgamy daşky gurşawa we iş şertlerine laýyklykda akyl usullaryna geçýär.Öz-özüni anyklamak, duýduryş we uzakdan gözegçilik funksiýalary bar.
Matureetişen akylly elektron dolandyryş tehnologiýasy hereketlendirijiniň umumy işleýşini gowulandyrýar.Motoryň aýratynlyklary, programma talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Dongfeng Cummins generatory

Dongfeng Cummins generatory

DCEC hereketlendirijisi hakda

Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. , 8.3L, 8.9L, 9.5L we 13L we güýji 80-den 680 at güýjüne çenli bolup, ýeňil, orta we agyr ýük awtoulaglarynda, şäher awtobuslarynda we gatnawlarda giňden ulanylýan Hytaýyň NSV, NSVI we CS IV zyňyndy standartlaryna laýyk gelýär. , gurluşyk tehnikasy, deňiz we generator toplumlary .... DCEC hereketlendirijilerinde ajaýyp ýangyç tygşytlylygy, güýçli kuwwat, ýokary ygtybarlylyk we çydamlylyk we daşky gurşaw howpsuzlygy bar we bütin dünýäde müşderileriň ykrar etmegine eýe boldy.Cummins dünýäde öňdebaryjy elektrik otly çözgüdi bilen üpjün ediji we Dongfeng Hytaýda uly awtoulag kompaniýasydyr.Cummins Inc.-iň global önümçilik ulgamynyň önüm öndürmek, önümçilik, hil we dolandyryş ugurlarynda uly goldawyna esaslanyp, DCEC bäsdeşlik ukybyny hemişe ýokarlandyrar we müşderilere ýokary hilli hereketlendirijiler bilen üpjün eder.
Näme üçin LETON güýji Cummins dizel generator toplumlaryny satyn almaly?
- Hakyky hil, özboluşly täze önüm
- Deň konfigurasiýa, iň gowy baha we hyzmat
-Cummins dizel generator toplumlarynyň ygtyýarly öndürijisi
- Amerikanyň ösen tehnologiýasyndan, köp asyrlyk önümçilik prosesinden alnan
- Generator toplumlarynyň önüm öndürijilik görkezijileri
-Dizel hereketlendirijisiniň ýokary ygtybarlylygy, pes zyňyndy we pes ses
-Global professional generator programma integrasiýa mümkinçiliklerini kesgitledi
- Dürli amaly ssenariýler üçin gurluş / funksional çözgütler
- Emläk generatory önüm kepillendiriş kärini we CE şahadatnamasyny kesgitledi
- Elektroniki gözegçilikde saklanýan ýokary basyşly umumy demirýol tehnologiýasyny kabul edip, zyňyndy iň ösen zyňyndy standartlaryna ýetýär

Dizel generatorlary

Dizel generatorlary

gaplaýyş generatorlary

Paket generatorlary

Gaplaýyş generatorlary

Gaplamak generatorlary


 • Öňki:
 • Indiki:

 • CUMMINS ENGINE BILEN GENERATING SETLERI (Kuwwat aralygy: 25-475kVA)
  Genset modeli Garaşma güýji Baş güýç Cummins Motor Silindr Liter Ölçegleri L × W × H (m) Agramy (kg)
  Açyk görnüş Ümsüm görnüş kVA kW kVA kW Model No.ok. L Açyk görnüş Ümsüm görnüş Açyk görnüş Ümsüm görnüş
  LT28C LTS28C 28 22 25 20 4B3.9-G1 / G2 4 3.9 1.8 × 0.85 × 1.33 2.3 × 1.1 × 1.29 730 1050
  LT42C LTS42C 42 33 37.5 30 4BT3.9-G1 / G2 4 3.9 1.8 × 0.85 × 1.33 2.3 × 1.1 × 1.29 830 1120
  LT63C LTS63C 63 50 56 45 4BTA3.9-G2 (G45E1) 4 3.9 1.8 × 0.85 × 1.33 2.3 × 1.1 × 1.29 950 1320
  LT69C LTS69C 69 55 62.5 50 4BTA3.9-G2 (G52E1) 4 3.9 1.8 × 0.85 × 1.33 2.3 × 1.1 × 1.29 970 1340
  LT88C LTS88C 88 70 80 64 4BTA3.9-G11 4 3.9 1,9 × 0.85 × 1.33 2.3 × 1.1 × 1.29 1040 1410
  LT94C LTS94C 94 75 85 68 6BT5.9-G1 / G2 6 5.9 2.3 × 0.90 × 1.48 2.8 × 1.1 × 1.47 1100 1550
  LT110C LTS110C 110 88 100 80 6BT5.9-G2 (G75E1) 6 5.9 2.2 × 0.94 × 1.48 2.8 × 1.1 × 1.47 1150 1600
  LT115C LTS115C 115 92 105 84 6BT5.9-G2 (G84E1) 6 5.9 2.2 × 0.94 × 1.48 2.8 × 1.1 × 1.47 1170 1620
  LT125C LTS125C 125 100 114 91 6BTA5.9-G2 6 5.9 2.2 × 0.94 × 1.48 2.8 × 1.1 × 1.47 1180 1630
  LT143C LTS143C 143 114 130 104 6BTAA5.9-G2 6 5.9 2.35 × 0.95 × 1.50 2.8 × 1.1 × 1.47 1280 1700
  LT165C LTS165C 165 132 150 120 6BTAA5.9-G12 6 5.9 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.7 1340 1800
  LT200C LTS200C 200 160 180 144 6CTA8.3-G2 6 8.3 2.4 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1,1 × 1.8 1650 2250
  LT220C LTS220C 220 176 200 160 6CTAA8.3-G2 6 8.3 2.55 × 1.0 × 1.57 3.0 × 1,2 × 1.8 1750 2350
  LT275C LTS275C 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 6 8.9 2.6 × 1.05 × 1.82 3.8 × 1,3 × 1.85 1900 2750
  LT275C LTS275C 275 220 250 200 MTA11-G2 6 10.8 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 2600 3700
  LT275C LTS275C 275 220 250 200 NT855-GA 6 14 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 2900 4050
  LT290C LTS290C 290 232 263 210 6LTAA8.9-G3 6 8.9 2.6 × 1.05 × 1.82 3.8 × 1,3 × 1.85 1950 2800
  LT300C LTS300C 300 240 270 216 6LTAA9.5-G3 6 9.5 2.6 × 1.05 × 1.82 3.8 × 1,3 × 1.85 2000 2850
  LT313C LTS313C 313 250 275 220 NTA855-G1A 6 14 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 2730 3830
  LT350C LTS350C 350 280 313 250 MTAA11-G3 6 10.8 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 2800 3900
  LT350C LTS350C 350 280 313 250 NTA855-G1B 6 14 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 3100 4250
  LT350C LTS350C 350 280 320 256 6LTAA9.5-G1 6 9.5 2.6 × 1.05 × 1.82 3.8 × 1,3 × 1.85 2050-nji ýyl 2900
  LT375C LTS375C 375 300 350 280 NTA855-G2A 6 14 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 3150 4300
  LT412C LTS412C 412 330 375 300 NTAA855-G7 6 14 3.3 × 1.15 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 3300 4450
  LT418C LTS418C 418 334 380 304 6ZTAA13-G3 6 13 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 3200 4350
  LT450C LTS450C 450 360 N / A N / A NTAA855-G7A 6 14 3.3 × 1.15 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 3350 4500
  LT468C LTS468C 468 374 425 340 6ZTAA13-G2 6 13 3.0 × 1.1 × 1.92 4.2 × 1.5 × 2.1 3350 4500
  LT475C LTS475C 475 380 438 350 6ZTAA13-G4 6 13 3.5 × 1.345 × 2.11 4.8 × 2.1 × 2.275 4200 5400

  Bellik:

  1. Tehniki parametrleriň ýokarsynda tizligi 1500RPM, ýygylygy 50HZ, bahalandyrylan naprýa 400eniýe 400 / 230V, güýç faktory 0.8 we 3 fazaly 4 sim.60HZ dizel generatorlary müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä öndürilip bilner.

  2.Alternator müşderiniň isleglerine esaslanýar, Şanhaý MGTATION (maslahat beriň), Wuxi Stamford, Çiangşeng motory, Leroý somer, Şanhaý marafony we beýleki meşhur markalary saýlap bilersiňiz.

  3. aboveokardaky parametrler diňe duýduryş üçin üýtgedilip bilner.
  “Leton power” generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, Hytaýda DCEC tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndürýän OEM.“Leton power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw hyzmaty bölümine eýedir.