Söwda merkezinde dizel generator toplumy Leton güýç garaşma generator setImage ulanylýar

Söwda merkezinde dizel generator toplumy Leton elektrik garaşma generator toplumlary ulanylýar

Söwda merkezinde dizel generator toplumy Leton elektrik garaşma generator toplumlary ulanylýar

LETON güýji1

“LETON” söwda merkeziniň dizel generator toplumy ýeňil dizaýn, çykyş elektrik üpjünçiligi, oňat tolkun formasy, ykjam gurluş, uly güýç saklaýyş we ýokary ygtybarlylyk artykmaçlyklaryna eýedir.Bejeriş we tehniki hyzmat hyzmatlarynyň artykmaçlyklary içerki we daşarky ulanyjylaryň ýokary öwgüsini gazandy, has durnukly naprýa; eniýeni üpjün etmek üçin awtomatiki naprýa regulationeniýäni kadalaşdyrmak;ygtybarly artykmaç ýüklemek enjamy motoryň aýratynlyklaryny netijeli gorap biler.Daze dizel generatory import edilýär Tehnologiýa, oňat modellemek, ajaýyp hil, enjamyň özi sessiz örtük bilen enjamlaşdyrylandyr, bu ulanyşdaky ses kynçylyklaryňyzy aýyrar.Göni sanjym ýangyjy kamerasy ýokary ýanma tizliginiň, pes sesiň, durnukly naprýa .eniýeniň, ajaýyp başlangyç öndürijiliginiň, ygtybarly işlemegiň, pes çykaryşyň, pes sesiň we amatly tehniki hyzmatyň artykmaçlyklaryna eýedir.