Konteýner generatorynyň elektrik stansiýasy dizel generatory 20ft 40HQ konteýner elektrik stansiýasyImage

Konteýner generatorynyň elektrik stansiýasy dizel generatory 20ft 40HQ konteýner elektrik bekedi

Konteýner generatorlary, 20 GP we 40 HQ konteýner ululygynda bar bolan, ýörite ýasalan polat gaplara salnan generatorlardyr.Konteýner generatorlary howpsuzlygy we berkligi, şeýle hem ýol, demir ýol, deňiz ýa-da howa arkaly aňsat daşamaga mümkinçilik berýär.

lt aýratyn we üýtgeýän taslama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin aňsatlyk bilen ulaldylyp ýa-da peseldilip bilner.Fuelangyjyň sarp edilişini azaltmak we çykdajylaryň netijeliligini optimallaşdyrmak üçin awtomatiki durmak / başlamak bilen talap edilýän ýük göterijilik funksiýasy.

Fuelangyç satyn almak we eltip bermekdäki kynçylyklary aýyrmak üçin goşmaça ýangyç dolandyryş hyzmaty.

LETON güýç konteýner generator toplumy ösen ses siňdiriji materiallary kabul edýär.Ylmy dizaýndan soň, enjamyň sesini azaltmak üçin akustika we howa akymy ýaly ösen tehnologiýalary ulanýar.Ony üç görnüşe bölmek bolar: pes sesli gürleýjiniň görnüşi, pes sesli ykjam görnüş we maşyn otagynyň sesiniň peselmegi.Keselhanalar, ofis ýerleri, açyk we meýdan ýaly ýerler ýaly sesiň hapalanmagyna berk talaplary bolan ýerlerde gurluşyk üçin amatly, şeýle hem enjamyň ýagyş, gar we gum öňüni alyş ukybyny ýokarlandyrýar.Jenerator toplumy amatly, çalt we işlemek aňsat.

Jikme-jiklikler aşakdakylar:
1. 1250kwa we aşakda 20 fut, 1250kva we ondan ýokary üçin 40 fut;
2. Konteýner howpsuzlygy konwensiýasyna laýyk gelýän CSC şahadatnamasy bilen, doly toplum gönüden-göni ýük daşamak üçin adaty konteýner hökmünde ulanylyp bilner, bu bolsa transport çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar;
3. Konteýneriň berkitmesi, konteýneriň mehaniki kuwwatyny ýokarlandyrmak we generator toplumynyň has ýokary dinamiki ýük täsirini götermek üçin inedördül turbadan (adaty standart gapdan tapawutly) ýasalýar.

5.1Generator-konteýner

Generator-konteýner

konteýner dizel generatory 01

Konteýner dizel generatory

konteýner dizel generatory 09

Konteýner dizel generatory

LETON güýç konteýner generatory üstünlikli ýagdaýlary düzdi