LETON ationserleri

Letonyň bütin dünýäni gurşap aljakdygyna ynanýarys, size has ýakyn bolarys diýip umyt edýäris

Size has wagtynda, has amatly we has gowy hyzmatlar hödürleýär.

Leton elektrik generatorynyň toplumy we güýç çözgütleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin

Salgysy

8888, Jinying ýoly, Çhengdu, Hytaý.

Telefon

0086-28-83115525

Hyzmat

Günde 24 sagat,
Hyzmatyňyzda!