Weichai generatory disel motorynyň hilini LETON güýç gensetini düzdi

Weichai motor dizel generatorlary satylýar LETON kuwwatly Hytaý dizel generator zawody
Weichai Hytaýda has öň generator toplumlaryny döreden we öndüren kärhana.70 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar.Esasan dizel we gaz bilen işleýän generator toplumlaryny goşmak bilen gury ýer we deňiz generator toplumlaryny öndürýär.“Weichai Power Generation Equipment Co., Ltd.” kiçi we orta göwrümli generator toplumlarynyň milli bellenen öndürijisidir.Hytaý Elektrik enjamlary senagaty birleşiginiň içerki ýangyç elektrik öndüriji enjamlar bölüminiň başlygynyň orunbasary.Kompaniýanyň tehnologiýasy, berk dolandyryş ulgamy we ses hyzmat ulgamy ulanyjylara ähli taraplaýyn howpsuz, täsirli we doly güýç çözgütleri bilen üpjün etmegi dowam etdirýär!


Önümiň jikme-jigi

Parametrler

Haryt bellikleri

Weichai motor dizel generatorlary satylýar Leton power China dizel generator zawody

Weichai generator toplumynyň kuwwat diapazony 10 ~ 8700kw.Gurluş, Weichai topary tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen hereketlendirijini ulanýar we belli marka generatorlary we dolandyryjylary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Weichai hemişe önüme esaslanýan we kapital bilen dolandyrylýan iş strategiýasyna eýerýär we üç esasy bäsdeşlik ukyby bolan önümleri ösdürmäge çalyşýar: hil, tehnologiýa we çykdajy.Powertrain (hereketlendiriji, geçiriş, ok / gidrawlika), ulag we tehnika, akylly logistika we beýleki segmentleriň arasynda synergetiki ösüş nusgasyny üstünlikli gurdy.Kompaniýanyň “Weichai Power Motor”, “Fast Gear”, “Hande Axle”, “Shacman Heavy Truck” we “Linder Hydraulics” ýaly meşhur markalary bar.

Weichai, hereketlendirijiniň ygtybarlylygy boýunça döwlet esasy barlaghanasyna, Söwda ulaglarynyň hereketlendiriji güýji üçin milli in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezine, milli täjirçilik ulaglary we gurluşyk enjamlary täze energiýa kuwwat innowasiýa strategiki bileleşigi, milli hünärmen öndürijiler meýdançasy, “akademik iş stansiýasy”, “Doktorlykdan soňky iş stansiýasy” bar. we beýleki gözleg-barlag platformalary.Kompaniýanyň milli akylly önümçilik modeli bazasy bar, şeýle hem Hytaýda Weifang, Şanhaý, Sian, Çongçin, Yangangzhouou we ş.m.-de gözleg we barlag merkezleri döredildi we dünýäniň köp ýerinde öňdebaryjy tehnologiýa innowasiýa merkezleri guruldy we tehnologiýanyň global öňdebaryjy derejede galýandygyna göz ýetirmek üçin global bilelikdäki gözleg we gözleg platformasyny dörediň.

Weichai, Hytaýyň hemme ýerinde 5000-den gowrak ygtyýarly hyzmat ediş merkezlerinden we 500-den gowrak daşary ýurt hyzmat ediş merkezlerinden düzülen hyzmat toruny döretdi.Weichai önümleri 110-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

80kw weichai generator

3 fazaly Cummins generator toplumy

100kW Weichai Generator toplumy

60kW Cummins Generator toplumy

Hytaý dizel generatory weichai kuwwaty

Hytaý dizel generatory Weichai Power

LETON kuwwaty “Weichai Marine” gämi üçin dizel generatory

Halkara hili ygtybarly
Hytaý klassifikasiýa jemgyýeti

CCS şahadatnamasy

Deňiz önüminiň şahadatnamasy

Býuro Veritas

BV şahadatnamasy

Amerikan iberiş býurosy

ABS şahadatnamasy

Önümiň berkligini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp tehnologiýa

Turbo güýçlendiriji tehnologiýa

Üýtgeýän bölüm turbo güýçlendiriji (VGT), holsetvgt ™ Turbo güýçlendiriji tehnologiýa, üýtgeýän pyçak burçy, pes tizlikli işleýşi gowulandyrýar, Holset M 2 ™ Ulgam ýokary zarýad beriji enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar, ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar we hereketlendiriji tormoz ulgamynyň işleýşini gowulandyrýar.

Üç basgançakly ýanmak süzgüç tehnologiýasy

Üç basgançakly ýangyç süzgüji, bölejikleriň deňagramly derejesini üpjün edýär, ýangyç ulgamynyň esasy böleklerini goraýar we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini iň ýokary derejä çenli uzaldýar.

Integral silindr dizaýny

Bölekleriň sany şuňa meňzeş önümlerden 25% az, şowsuzlyk derejesi pes we has amatly tehniki hyzmat bilen;Silindr çyzgysy, ýagyň ýitmegini ep-esli azaldýan we çydamlylygy ýokarlandyrýan platforma retikulýasiýa görnüşli dizaýny we poslama garşy ýokary nikel guýma demir porşini kabul edýär.

N + güýç birikdiriş tertibi

Kuwwatlylygy 30kw-2000kw ähli taraplaýyn gurşap alýar, dürli güýç parallel kombinasiýa reesimleri we gämileriň gündelik islegini kanagatlandyrmak üçin netijeli elektrik üpjünçiligi.

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary (3)

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary (1)

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary (2)

Weichai dizel generatorynyň maglumatlary


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Weichai ENGINE tarapyndan güýçlendirilen umumy enjamlar (Kuwwat aralygy: 20-3750kVA)
  Genset Kuwwat Häzirki Weichai
  hereketlendiriji
  Silindr No. Düwürtik * insult Çalyşmak Ölçegi Agram
  Model KW KVA A mm L mm kg
  LT20WQ 20 25 36 WP2.3D25E200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1270 755
  LT30WQ 30 37.5 54 WP2.3D33E200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1300 800
  LT36WQ 36 45 65 WP2.3D33E200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1300 800
  LT40WQ 40 50 72 WP2.3D40E200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1300 800
  LT60WQ 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105 * 130 4.5 1950 * 920 * 1340 1100
  LT60WQ 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105 * 118 4.1 1950 * 920 * 1340 1100
  LT70WQ 70 87.5 126 WP4.1D66E200 4 105 * 118 4.1 1850 * 700 * 1200 1000
  LT80WQ 80 100 144 WP4.1D80E200 4 105 * 130 4.5 2200 * 800 * 1340 1250
  LT90WQ 90 112.5 162 WP4.1D80E200 4 105 * 118 4,5 2200 * 800 * 1340 1250
  LT90WQ 90 112.5 162 WP4.1D80E200 4 105 * 130 4.5 2200 * 820 * 1340 1250
  LT120WQ 120 150 216 WP6D132E200 6 105 * 130 6.8 2470 * 830 * 1450 1350
  LT132WQ 132 165 238 WP6D132E200 6 105 * 130 6.8 2470 * 930 * 1450 1400
  LT150WQ 150 187.5 270 WP6D152E200 6 105 * 130 6.8 2550 * 950 * 1300 1430
  LT180WQ 180 225 324 WP6D152E200 6 126 * 130 9.7 2750 * 1050 * 1400 1880-nji ýyl
  LT200WQ 200 250 360 WP10D200E200 6 126 * 130 9.7 2750 * 1050 * 1500 2100
  LT220WQ 220 275 396 WP10D200E200 6 126 * 130 9.7 2900 * 1100 * 1550 2200
  LT280WQ 280 350 504 WP10D264E200 6 126 * 130 9.7 2900 * 1100 * 1800 2200
  LT280WQ 280 350 504 WP10D264E200 6 125 * 155 11.6 2900 * 1200 * 1800 2300
  LT350WQ 350 437.5 630 WP13D385E200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2500
  LT300WQ 300 437.5 630 WP12D317E200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2600
  LT400WQ 400 500 720 WP13D440E310 6 150 * 150 15.9 3500 * 1500 * 1800 4000
  LT44WQ 440 550 792 WP13D440E310 6 150 * 150 15.9 3500 * 1500 * 1800 4100

  Bellik:

  1. Tehniki parametrleriň ýokarsynda tizligi 1500RPM, ýygylygy 50HZ, bahalandyrylan naprýa 400eniýe 400 / 230V, güýç faktory 0.8 we 3 fazaly 4 sim.60HZ dizel generatorlary müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä öndürilip bilner.

  2.Alternator müşderiniň isleglerine esaslanýar, Şanhaý MGTATION (maslahat beriň), Wuxi Stamford, Çiangşeng motory, Leroý somer, Şanhaý marafony we beýleki meşhur markalary saýlap bilersiňiz.

  3. aboveokardaky parametrler diňe duýduryş üçin üýtgedilip bilner.

  Weichai Power deňiz generatorynyň tehniki parametrleri (50Hz)
  Genset Kuwwat HZ / A. Motor modeli Silindr No. Düwürtik * insult Çalyşmak Ölçegi Agram
  Model KW KVA mm L mm kg
  LT24MW 24 30 50/400 D226B-3CD 3 105 * 120 3.1 1580 * 1200 * 1180 1130
  LT30MW 30 37.5 50/400 TD226B-3CD 3 105 * 120 3.1 1590 * 1200 * 1180 1150
  LT40MW 40 50 50/400 WP4CD66E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1250
  LT50MW 50 62.5 50/400 WP4CD66E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1290
  LT64MW 64 80 50/400 WP4CD100E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1330
  LT75MW 75 93.8 50/400 WP4CD100E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1350
  LT90MW 90 112.5 50/400 WP6CD132E200 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
  LT100MW 100 125 50/400 WP6CD132E200 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
  LT120MW 120 150 50/400 WP6CD152E200 6 105 * 130 6.8 2260 * 1250 * 1270 1650
  LT150MW 150 187.5 50/400 WP10CD200E200 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1530 1950
  LT180MW 180 225 50/400 WP10CD238E200 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1550 1980
  LT200MW 200 250 50/400 WP10CD264E200 6 126 * 130 9.7 2700 * 1250 * 1620 2100
  LT250MW 250 312.5 50/400 WP12CD317E200 6 126 * 155 11.6 2730 * 1250 * 1660 2180
  LT300MW 300 375 50/400 WP13CD385E200 6 127 * 165 12.5 2840 * 1250 * 1660 2300
  Weichai Power deňiz generatorynyň tehniki parametrleri (60Hz)
  Genset Kuwwat HZ / KV Motor modeli Silindr No. Düwürtik * insult Çalyşmak Ölçegi Agram
  Model KW KVA A mm L mm kg
  LT24MW 24 30 60/440 D226B-3CD1 3 105 * 120 3.1 1580 * 1200 * 1180 1130
  LT30MW 30 37.5 60/440 TD226B-3CD1 3 105 * 120 3.1 1590 * 1200 * 1180 1150
  LT40MW 40 50 60/440 WP4CD66E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1250
  LT50MW 50 62.5 60/440 WP4CD66E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1290
  LT64MW 64 80 60/440 WP4CD100E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1330
  LT75MW 75 93.8 60/440 WP4CD100E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1350
  LT90MW 90 112.5 60/440 WP6CD132E201 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
  LT100MW 100 125 60/440 WP6CD132E201 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
  LT120MW 120 150 60/440 WP6CD158E201 6 105 * 130 6.8 2260 * 1250 * 1270 1650
  LT150MW 150 187.5 60/440 WP10CD200E201 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1530 1950
  LT180MW 180 225 60/440 WP10CD238E201 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1550 1980
  LT200MW 200 250 60/440 WP10CD264E201 6 126 * 130 9.7 2700 * 1250 * 1620 2100
  LT250MW 250 312.5 60/440 WP12CD317E201 6 126 * 155 11.6 2730 * 1250 * 1660 2180
  LT300MW 300 375 60/440 WP13CD385E201 6 127 * 165 12.5 2840 * 1250 * 1660 2300

  “Leton power” generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, Hytaýda Weichai tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndürýän OEM.“Leton power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw hyzmaty bölümine eýedir.