Perkins hereketlendirijisi 60Hz 80/100/120/150/160/180 / 200kVA generator

UK Perkins Motor, uzak taryhy bolan dünýä belli hereketlendiriji we satyjy.Şu wagta çenli dünýä üçin 8kW-dan 1980kW-a çenli dürli güýç basgançaklarynyň 15 million generator toplumyny üpjün etdi.Dünýä belli Rolls-Royce öndürijisi hökmünde Perkins önümiň hiline, daşky gurşawyna we ykdysadyýetine ygrarly we ISO9001 we ISO14001 standartlaryny berk ýerine ýetirýär.Önümler ýokary zyňyndy standartlaryna, ýokary ykdysadyýete, ýokary durnuklylyga we ýokary ygtybarlylyga eýe.Aýratynlyklary“Starlight Perkins” seriýaly dizel generator toplumlary “Perkins Power Co., Ltd.” dizel hereketlendirijilerinden we çotgasyz öz-özüni tolgundyrýan AVR dolandyryşy bilen enjamlaşdyrylan generatorlardan ýasalýar.Kuwwat derejesi 24kW-1800kW bolup, içerki we daşary ýurtly ulanyjylar tarapyndan gowy görülýär.


Önümiň jikme-jigi

Parametrler

Haryt bellikleri

LETON kuwwaty Perkins seriýaly dizel generatory önüm artykmaçlyklaryny kesgitledi

1. Şok siňdirişiň ajaýyp öndürijiligi: Kompýuteriň dinamiki simulýasiýasyna esaslanýan şok siňdiriş ulgamynyň optimal dizaýny.

2. Ösen dolandyryş ulgamy: Ygtybarlylyk dizaýnyna esaslanýan doly gözegçilik ulgamynyň dolandyryş strategiýasy.

3. Greenaşyl we daşky gurşawy goramak: energiýany tygşytlamak we pes zyňyndylar birleşdirildi.

4. Pes ses: Her bölüm üçin tikin öndürilen egzoz ulgamy.

5. Ajaýyp öndürijilik: durnukly işlemek, pes yrgyldy, ýangyjyň az sarp edilişi, nebitiň sarp ediliş tizligi, uzak işleýiş möhleti, düýpli abatlaýyş wagty we pes ses.

6. Standartlara laýyk gelmek: CE we ISO8528 / 3 ülňülerine, CE, ISO8528, IEC34 we beýleki ülňülere laýyk geliň we ýörite dizel generator toplumlarynyň tehniki talaplaryna laýyk geliň.

7. Doly awtomatiki we akylly: El bilen, awtomatiki, uzakdan gözegçilik, awtomatiki we akylly ýaly dolandyryş gutularynyň dürli görnüşleri bar.Esasy konfigurasiýa woltmetr, ammetr, suw temperatura ölçeýjisi, ýag basyş ölçeýjisi, gözegçilik ediji, gyssagly togtatmak düwmesi, gyzdyrma düwmesi, batareýa woltmetri, wagt tertibi, faza saýlaýjy wyklýuçatel we ş.m.

500kW Perkins Genarator toplumy

500kW Perkins Genarator toplumy

perkins 80kw

Perkins 80kW

perkins 160kw

Perkins 160kW

Dizel hereketlendirijilerini dünýäde öňdebaryjy üpjün edijileriň biri hökmünde Perkins, müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary önümleri we hyzmatlary hödürlemegi halaýarys.

88 ýyllyk taryhy we 22 milliondan gowrak dwigateli bilen müşderilerimiz in engineeringenerçilik ussatlygy mirasyndan peýdalanmak, şeýle hem önümlerimiziň çäginde ajaýyp ygtybarlylyk we pes ses derejesinden peýdalanmak üçin iň amatly ýagdaýda.

Iň oňat güýç çözgütlerini üpjün etmek üçin asyl enjam öndürijilerimiz (OEM) bilen ýakyndan işlemek.

Hyzmatdaşlyga ygrarlylyk, Perkinsiň telekeçilik işine bolan çemeleşmesini kesgitleýär.Işiň her ädiminde - başlangyç dizaýndan başlap, tassyklama we önümçilik, bu ugurda dowam edýän goldaw - güýç, hyzmat we öndürijiligi isleýşiňiz ýaly bermek üçin işleýäris.

“Perkins Genarator” 60HZ

“Perkins Genarator” 60HZ

Perkins Genarator toplumy 220V

Perkins Genarator toplumy 220V

Perkins Genarator toplumy

Perkins Genarator toplumy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • PERKINS ENGINE (60HZ, Kuwwat diapazony: 24-1875kVA) GOWY GÖRNÜŞLERI
  Genset modeli Garaşma güýji Baş güýç Cummins Motor Silindr Liter Ölçegleri L × W × H (m) Agramy (kg)
  Açyk görnüş Ümsüm
  Görnüşi
  kVA kW kVA kW Model No.ok. L Açyk görnüş Ümsüm görnüş Açyk görnüş Ümsüm görnüş
  LTC27PE LTCS27PE 27 21 24 19 404D-22G 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
  LTC36PE LTCS36PE 36 29 33 26 404D-22TG 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
  LTC39PE LTCS39PE 39 31 35 28 1103A-33G 3 3.3 1.5 × 0.8 × 1.2 2.3 × 1.1 × 1.24 700 1200
  LTC55PE LTCS55PE 55 44 50 40 1103A-33TG1 3 3.3 1,6 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 800 1310
  LTC75PE LTCS75PE 75 60 68 54 1103A-33TG2 3 3.3 1,7 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 890 1370
  LTC83PE LTCS83PE 83 66 75 60 1104A-44TG1 4 4.4 1,9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.24 970 1460
  LTC100PE LTCS100PE 100 80 90 72 1104C-44TAG1 4 4.4 1,9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1025 1450
  LTC125PE LTCS125PE 125 100 113 90 1104C-44TAG2 4 4.4 1,9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1060 1500
  LTC179PE LTCS179PE 179 143 168 134 1106D-E70TAG2 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1,1 × 1.8 1540 2020
  LTC191PE LTCS191PE 191 153 170 136 1106D-E70TAG3 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1,1 × 1.8 1580 2060
  LTC219PE LTCS219PE 219 175 200 160 1106D-E70TAG4 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1,1 × 1.8 1650 2220
  LTC250PE LTCS250PE 250 200 225 180 1106D-E70TAG5 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1,1 × 1.8 1650 2220
  LTC270PE LTCS270PE 270 216 245 196 1506A-E88TAG2 6 8.8 2.6 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1,3 × 2.0 2170 3240
  LTC313PE LTCS313PE 313 250 281 225 1506A-E88TAG3 6 8.8 2.7 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1,3 × 2.0 2290 3360
  LTC385PE LTCS385PE 385 308 350 280 1506A-E88TAG5 6 8.8 2.9 × 1,15 × 1.85 4.2 × 1.5 × 2.1 2680 3790
  LTC438PE LTCS438PE 438 350 400 320 2206C-E13TAG2 6 12.5 3.3 × 1,15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
  LTC438PE LTCS438PE 438 350 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 3.3 × 1,15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
  LTC550PE LTCS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG1 6 15.2 3.3 × 1,15 × 2.1 4.8 × 1,7 × 2.28 3750 5100
  LTC550PE LTCS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 3.3 × 1,15 × 2.1 4.8 × 1,7 × 2.28 3750 5100
  LTC688PE LTCS688PE 688 550 625 500 2806A-E18TAG2 6 18.1 3.7 × 1.35 × 2.2 4.8 × 1,7 × 2.28 4200 5500
  LTC825PE LTCS825PE 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.9 4.1 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2,5 4800 6600
  LTC935PE LTCS935PE 935 748 850 680 4006-23TAG3A 6 22.9 4.2 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2,5 4900 7100
  LTC1100PE LTCS1100PE 1100 880 1000 800 4008-TAG2 8 30.6 4.3 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2,5 5000 7600
  LTC1375PE LTCS1375PE 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 20 gaply gap 11580 15580
  LTC1650PE LTCS1650PE 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 20 gaply gap 11580 15580
  LTC1875PE LTCS1875PE 1875 1500 1688 1350 4012-46TAG3A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 20 gaply gap 11580 15580

  Bellik:

  1.Haýsy tehniki parametrleriň tizligi 1800RPM, ýygylygy 60HZ we 3 fazaly 4 sim.

  2.Alternator müşderiniň isleglerine esaslanýar, Şanhaý MGTATION (maslahat beriň), Wuxi Stamford, Çiangşeng motory, Leroý somer, Şanhaý marafony we beýleki meşhur markalary saýlap bilersiňiz.

  3. aboveokardaky parametrler diňe duýduryş üçin üýtgedilip bilner.
  “Leton power” generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, Perkins hereketlendirijisi tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndürýän OEM.“Leton power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw hyzmaty bölümine eýedir.